Час пик
Быстрый переход:
Чи можуть ГО здійснювати освітню діяльність? | Страница 1

Автор: Ніна Хома, юрист Центру
Після гучних заяв Християнського гуманітарно-економічного університету (він же громадська організація) у м. Одесі щодо неправомірності припинення освітньої діяльності Міністерством освіти і науки України, які були опубліковані в засобах масової інформації, зокрема у щотижневику «Час пік», представники ГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ» (далі ЦППД «СІМ», м. Львів), вирішили висловити свою позицію, опираючись на чинне законодавство.

Згідно із ст. 36. Конституції України, громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Прописана ця норма Конституції і в ст.3 Закону України «Про об’єднання громадян», де зазначено, що громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Відповідно до ст. 6 цього ж Закону, об'єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямків своєї діяльності. Обмеження діяльності об'єднань громадян може встановлюватись тільки Конституцією України та законами України.

Як випливає зі змісту цих статтей, громадяни України можуть об’єднуватись з метою захисту, задоволення, реалізації своїх прав, свобод та інтересів в різних сферах життєдіяльності. Нормами чинного законодавства не визначено і не може бути визначено виключного переліку всіх напрямків діяльності, за якими можуть об’єднуватись громадяни, проте Конституцією України та чинним законодавством передбачені деякі обмеження діяльності об’єднань громадян або ж пряма заборона такої діяльності.

Як бачимо, норми ст. 36. Конституції України та ст.3 Закону України «Про об’єднання громадян» є банкетними, тобто відсилають до інших нормативно-правових актів. Відповідно, визначити, чи є законною та чи інша діяльність громадян як фізичних осіб чи їх об’єднань, як юридичних осіб, можна лише після детального аналізу чинного законодавства. Іншими словами, дозволяється будь-яка діяльність, яка прямо не заборонена чинним законодавством.

Доволі часто, особливо останнім часом, чуємо інформацію про освітню діяльність громадських організацій. Поширення освіти серед населення, захист своїх інтересів в сфері освіти чи сприяння освітній реформі набрали нових обертів, а розвиток демократії в різних її проявах значно вплинув на громадську активність. Деякі громадські організації взагалі почали надавати власні освітні послуги та створювати так звані громадські навчальні заклади, структура та повноваження яких дуже нагадує державну систему вищих навчальних закладів. Створюються такі навчальні заклади під різними назвами — чи то університети, чи то інститути — без зазначення їхнього статусу (тобто громадська організація) в офіційних документах. Статус цих організацій, як правило, прописаний тільки в їхніх установчих документах.

Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про освіту», з метою забезпечення єдиної державної політики в галузі освіти, встановлюється державний контроль за діяльністю навчальних закладів, незалежно від форм власності. Державна політика в галузі освіти, згідно ч.2 ст. 4 цього Закону, визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Такими органами, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону, є система державних органів управління і органи громадського самоврядування, а саме:  • Теперь молодым приходится рассчитывать только на себя, в лучшем случае — на помощь родителей. И в вопросе жилья также. Накануне экономического кризиса Украина переживала строительный бум. Но он не решил жилищной проблемы…>>>
  • Мы живем в самом прекрасном городе на земле — Одессе. Ее воспевают поэты и художники, им восхищаются гости города. Но есть еще Молдаванка и Ближние Мельницы, Ленпоселок и Бугаевка, другие микрорайоны, где не всегда из кранов идет вода, где улицы в дождь превращаются в бурные реки, где далеко не всегда есть то, что называют «благами цивилизации»…>>>
  • Сергей Гриневецкий в своей деятельности уделяет особое внимание Придунавью. Еще в бытность С. Гриневецкого губернатором Одесской области, по его инициативе КМУ в 2004 году утвердил Комплексную программу развития Украинского Придунавья, которая обеспечивала качественное развитие региона. К сожалению, «оранжевое» руководство страны игнорировало интересы страны в Придунавье, и о Программе «забыли»…>>>
  • Противостояние обострилось до такой степени, что жители Лиманского решили провести акцию протеста — перекрыть проходящую через село железную дорогу. Работникам милиции удалось предотвратить незаконные действия людей, однако «паровой котел» протестного движения грозил взорваться в любой момент. Урегулировать ситуацию попытались Ренийская райгосадминистрация и районное газовое хозяйство. При их участии в конце октября 2011 года противоборствующие стороны достигли компромисса, и появилась надежда на то, что темпы газификации села будут ускорены… С тех пор прошло почти пять месяцев, но проблема лишь усугубилась…>>>
  • Мы продолжаем заниматься проблемой жильцов ведомственных домов и общежитий, которую поднял народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Гриневецкий в своем депутатском запросе к Премьеру Николаю Азарову…>>>